Curriculum Vitae Pauli Mako

Született Jászapátin, 1723. július 9-én, egy jómódú nemesi család elsőszülötteként. Édesapja: Makó Gergely, édesanyja: Sike Judit. Tíz testvére közül csak öccse Lőrinc érte meg a felnőttkort.

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte.

1735 – 1741: Gimnáziumi tanulmányait végezte az egri jezsuita gimnáziumban.

1741. október 21. Belépett a jezsuita rendbe.

1741 – 43. A kétéves noviciátust töltötte Trencsénben.

1743/44. A humaniórák repetense volt Győrben.

1744 – 47. A hároméves filozófiai kurzust végezte a nagyszombati egyetemen.

1747/48. A 3. és 4. osztály tanára volt az ungvári gimnáziumban.

1748/49. A 4. osztály tanára volt a nagyszombati gimnáziumban.

1749 – 51. Matematikai tudását mélyítette el a bécsi egyetemen.

1751/52. A nagyszombati gimnáziumban tanított.

1752 – 56. Teológiai tanulmányokat folytatott a grazi egyetemen.

1755. Pappá szentelték.

1756/57. Prefektus volt a Collegium Theresianumban.

1757/58. A harmadik szerzetesi próbaévet töltötte Besztercebányán.

1759. Letette a szerzetesi fogadalmat.

1758/59. Matematikát oktatott a nagyszombati egyetemen.

1759/60. Logikát és metafizikát kezdett tanítani a nagyszombati egyetemen.

A szemeszter közben a bécsi egyetemre rendelték, ahol két évig tanította ezeket a tárgyakat.

1762 – 1777. A Collégium Theresianumban a matematika és a kísérleti fizika rendes, valamint a mechanika rendkívüli tanára volt.

1773. A Jézus Társaság feloszlatása után Mária Terézia kinevezte Bélai apáttá, és királyi tanácsossá, a váci egyházmegyébe történt felvétele után kanonok lett.

1777 – 93. A Budára, majd Pestre költöztetett egyetem bölcsészeti fakultásának igazgatója volt. 1784-től az egyetem átszervezése miatt némileg megváltozott feladatkörrel.

1793. augusztus 19. Budán elhunyt. (Egyes források szerint Pesten)