Logó

Lectori salutem

Az előttünk álló bő évtizedben kerekgedei Makó Pál életével és életművével kapcsolatban több jelentős évfordulóról is módunk lesz megemlékezni. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy meg is kell emlékezniük mindazoknak, akik bármilyen módon kötődnek a Jászsághoz, különösen Jászapátihoz, Makó Pál szülőhelyéhez, a magyarországi tudomány és oktatás ügyéhez, vagy a magyar felvilágosodáshoz.

A szatmári béke és I. Ferenc trónra lépése (majd a jakobinusok pere) által közrefogott rövid évszázad során az ország igen nagy utat tett meg, hogy a török uralom miatt Európával szemben keletkezett évszázados hátrányát behozza. (Egyetlen adatra koncentrálva: amíg 1490-ben Magyarország népessége 4 és fél millió főt tett ki, 1711 körül nem haladta meg a hárommilliót). Az időszak magába foglalja Mária Terézia uralkodásának négy évtizedét, amely Makó Pál számára felöleli a tanulmányok éveit, a szokásos jezsuita rendi képzés lépcsőfokainak végigjárását, és oktatói, valamint tudósi és tankönyvszerzői működésének legjelentősebb évtizedeit és eseményeit.

ÉVFORDULÓK:

1723. – 1768. – 1773. – 1793. – 2018. – 2023.

2018. 250 éve jelent meg a Calculi differentialis et integralis institutio, az első, magyar szerzőtől származó, tankönyv a differenciál- és integrálszámításról.

augusztus 19. 225 éve hunyt el Makó Pál.

2023. július 9. : 300 éve született Makó Pál.

250 éve oszlatták fel Magyarországon a Jezsuita Rendet.

250 éve jelent meg Makó Pál nagysikerű népszerű-tudományos műve a Dissertatio physica de natura et remediis fulminum, a légköri elektromosságról és a villámvédelemről. (A mű Révai Miklós által készített fordítása az első magyar nyelvű könyv az elektromosságról).

Makó Pál online elérhető művei

Makó Pál legjelentősebb műveinek egy-egy kiadása az alábbi webcímekről tölthető le PDF-ben:

Calculi differentialis et integralis institutio, quam in tironum usum elucubratus est. Vindobonae, 1768

http://www.archive.org/stream/calcvlidifferen00gedgoog
http://books.google.hu/books?id=cdFJAAAAMAAJ

De arithmeticis, et geometricis aeqvationvm resolvtionibvs libri dvo, qvos in ,tironum usum elucubratus est. Vindobonae, 1770

http://books.google.hu/books?id=fGZLAAAAMAAJ

http://books.google.hr/books?id=fGZLAAAAMAAJ

Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est. Vindobonae, 1760.

http://books.google.hu/books?id=I8YAAAAAcAAJ

Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. Vindobonae. 1761.

http://books.google.hu/books?id=vUoeVV_TrZMC

Compendiaria physicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. Pars I. 1762., Pars II. 1763.

http://books.google.hu/books?id=KVrUnY79IN8C

http://books.google.hu/books?id=JaPAvknbrocC

Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosiphiae elucubratus est. (Harmadik kiadás) Vindobonae. 1771.

http://books.google.hu/books?id=gCoPAAAAQAAJ

Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano, quam e scriptis postumis Francisci Xaverii Eder e Soc. Jesu annis XV sacri apud eiusdem Curionis digessit, explovit et adnotatiunculis illustravit. Budae. 1791.

http://books.google.hu/books?id=EoMEAAAAQAAJ

Carminum Elegiacorum Libri tres. In usum scholarum. Basileae, 1783.

http://books.google.hu/books?id=fJJEAAAAAAJ

Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners, und den Mitteln wider das Einschlages (2. Auflage), Wien, 1775.

http://books.google.hu/books?id=h4k5AAAAcAAJ

Abhandlung vom Nordlichte (In Beyträge zu verschiedenen Wissenschaften von einigen oesterreischen Gelehrten), Wien, 1775.

http://books.google.hu/books?id=YoULAQAAIAAJ